O NAS

O nas

Zielone Przedszkole istnieje już od  13 lat.
Jest przedszkolem o profilu edukacyjno – językowo – artystycznym.
Czynne od poniedziałku do piątku, od godz.7.00 do 18.00.
Głównym zadaniem Zielonego Przedszkola jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju DZIECKA w wieku od 2 do 6 lat, jak również zaspokojenie jego najważniejszych potrzeb:
1.Potrzeby miłości
2.Potrzeby bezpieczeństwa
3.Potrzeby zabawy
4.Potrzeby odnalezienia się w grupie
5.Potrzeby edukacyjnej

foto-o-nas

Kadra pedagogiczna

W Zielonym Przedszkolu pracują doświadczeni, wysoko kwalifikowani nauczyciele edukacji przedszkolnej posiadający przygotowanie pedagogiczne i wielkie serce dla dzieci. Z każdym pedagogiem pracuje osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela.

Rozkład dnia

Rozkład dnia – przykładowy, dla grupy 5-cio i 6-ciolatków
7.00-8.45   Dzień dobry przedszkole!– zajęcia swobodne
8.45-9.00   Jak miło przywitać nowy dzień! – powitanie, przygotowanie do śniadania, mycie rąk
9.00-9.30   śniadanie, a około godz. 11.00 jemy owoce każdego dnia!
9.30-11.30 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w oparciu o program edukacyjny:
Plac zabaw, pakiet dla 5-ciolatków oraz pakiet dla 6-ciolatkóe, Wydawnictwo WSiP
Realizowane ścieżki edukacyjne: Dzieci w świecie książek oraz Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

PONIEDZIAŁEK:  

Wprowadzenie do nauki czytania i pisania Metodą Dobrego Startu;

j. angielski  10.50-11.20
z
ajęcia sportowe na korcie – nauka gry w tenisa: 13.30-15.30*

native speaker: 15.40-16.20

WTOREK:
j.angielski:  10.50-11.20

Ruch Rozwijający: 14.00-14.30

zajęcia plastyczno – ceramiczne: 14.30-15.00

ŚRODA:  
j. angielski:   10.50-11.20

rytmika: 14.00-14.30

CZWARTEK:
gimnastyka: 9.30-10.00

taniec: 14.00-14.30

PIĄTEK:

logopedia: 9.30-10.00
zajęcia z psychologiem: 10.00-10.30;
PROGRAMOWANIE Z MATEMATYKĄ: 14.50-15.35*

* zajęcia sportowe na korcie – nauka gry w tenisa oraz programowanie z matematyką –  dla dzieci zainteresowanych.
Dzieci pozostające w placówce realizują typowy harmonogram dnia – jak niżej

11.30-12.20 gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery,  wycieczki dydaktyczne;
12.30-13.00 obiad; mycie zębów, przygotowania przed czasem relaksu
13.00-13.30 odpoczynek: relaksacja przy muzyce, codzienne czytanie książek
13.30-15.00  ZAJĘCIA DODATKOWE lub: zabawy dydaktyczne ukierunkowane przez Nauczyciela, zaj. swobodne
15.00-15.30 podwieczorek
15.30-18.00 zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, powrót dzieci do domu