O NAS

O nas

Zielone Przedszkole istnieje już od  15 lat.
Jest przedszkolem o profilu edukacyjno – językowo – artystycznym.
Czynne od poniedziałku do piątku, od godz.7.00 do 18.00.
Głównym zadaniem Zielonego Przedszkola jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju DZIECKA w wieku od 2 do 6 lat, jak również zaspokojenie jego najważniejszych potrzeb:
1.Potrzeby miłości
2.Potrzeby bezpieczeństwa
3.Potrzeby zabawy
4.Potrzeby odnalezienia się w grupie
5.Potrzeby edukacyjnej

Kadra pedagogiczna

W Zielonym Przedszkolu pracują doświadczeni, wysoko kwalifikowani nauczyciele edukacji przedszkolnej posiadający przygotowanie pedagogiczne i wielkie serce dla dzieci.

Z każdym pedagogiem pracuje osoba zatrudniona jako pomoc nauczyciela.

Rozkład dnia

Rozkład dnia – przykładowy, dla grupy 5-cio i 6-ciolatków
7.00-8.45   Dzień dobry przedszkole!– zajęcia swobodne
8.45-9.00   Jak miło przywitać nowy dzień! – powitanie, przygotowanie do śniadania, mycie rąk
9.00-9.30   śniadanie, a około godz. 11.00 jemy owoce każdego dnia!
9.30-11.30 zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w oparciu o program edukacyjny:
Plac zabaw, pakiet dla 5-ciolatków oraz pakiet dla 6-ciolatkóe, Wydawnictwo WSiP
Realizowane ścieżki edukacyjne: Dzieci w świecie książek oraz Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

PONIEDZIAŁEK:

gimnastyka: 10.30-11.00
z
ajęcia sportowe na korcie – nauka gry w tenisa: 13.30-15.30*

native speaker: 16.20-16.50

WTOREK:

rytmika: 10.30-11.00

j.angielski:  11.00-11.30

zajęcia plastyczno – ceramiczne: 14.00-14.30

ŚRODA:  
j. angielski:   11.00-11.30

gimnastyka: 14.00-14.30

CZWARTEK:
logopedia: 10.30-11.00

j. angielski: 11.00-11.30

PIĄTEK:
zajęcia z psychologiem: 9.30-10.00;

taniec: 10.00-10.30
PROGRAMOWANIE Z MATEMATYKĄ realizacja w 2 grupach: 14.30-15.15  oraz 15.15-16.00 *

* zajęcia sportowe na korcienauka gry w tenisa oraz  *programowanie z matematyką –  dla dzieci zainteresowanych.
Dzieci pozostające w placówce realizują typowy harmonogram dnia – jak niżej

11.30-12.20 gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery,  wycieczki dydaktyczne;
12.30-13.00 obiad; mycie zębów, przygotowania przed czasem relaksu
13.00-13.30 odpoczynek: relaksacja przy muzyce, codzienne czytanie książek
13.30-15.00  ZAJĘCIA DODATKOWE lub: zabawy dydaktyczne ukierunkowane przez Nauczyciela, zaj. swobodne
15.00-15.30 podwieczorek
15.30-18.00 zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, powrót dzieci do domu